«φωνή τής πένθιμης πορτοκαλιάς» και ο ισπανικός Εμφύλιος