Η ματιά του Per Kap Bech Jensen για το Caravan Next (Καραβάνι η Συνέχεια)!

44549800_10155934662112685_8806115053515309056_n.jpg (Demo)
Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του Caravan Nextmicro eventστο Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο ΡΙΖΕΣ! ! (1-4 Σεπτέμβρη) Με τη συμμετοχή 33 κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, ομάδων αλλά και μεμονωμένων ατόμων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του θεάτρου Omma Studio,( συνδιοργανωτής για την Κρήτη και την Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Καραβάνι. Η Συνέχεια. Τροφοδοτώντας το µέλλον: Κινώντας την πόλη με την τέχνη»).
Η ανταπόκριση αυτή,δείχνει την μεγάλη ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία και συνεύρεση, μέσα από την Τέχνη και τον Πολιτισμό!
Υπενθυμίζουμε ότι από τις 26 Μάη έως τις 1 του Ιούνη έλαβε χώρα στο Τορίνο της Ιταλίας το  MacroEvent του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Caravan Next.(Καραβάνι η Συνέχεια).
Η στήλη guerrilla βρέθηκε εκεί, συνάντησε τον Project Manager(Διευθυντή Προγράμματος) PerKap BechJensen από το Θέατρο Odin της Δανίας και σας παρουσιάζει το απόσταγμα της συζήτηση που ακολούθησε!
 
 
·         ΜΒ: Ποιά είναι ακριβώς η σημασία του προγράμματος  κατά τη γνώμη σας ως project Manager ;
 
P.J: Είναι μια απάντηση για ορισμένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτές τις μέρες της μετανάστευσης. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους για συναντήσεις μεταξύ λαών και πολιτισμών μέσω του  καλλιτεχνικού έργου. Για μένα το έργο δείχνει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση, η οποία επίσης φωτίζει τις πολύ θετικές πλευρές της μετανάστευσης. Πώς ο πολιτισμός  μπορεί να χτίσει  γέφυρες και να γκρεμίσουμε τα τείχη. Το  Caravan Next αυτό καθ’ αυτό δημιουργήθηκε για την Ένωση των διαφορών. Όλα τα μέλη  είναι διαφορετικά, και αυτό το δυναμικό δεν δημιουργεί μόνο ένα τρόπο να προσεγγίσει αλλά και να προσελκύσει ανθρώπους .
 
·         What  is  exactly the  significance of the program “Caravan Next”  according to you as  a  project Manager of  the  Programm?
 
P.J: It’s a answer on some of the obstacles europe faces these days of migration. How can we create spaces for meetings between people and cultures by artistic work. For me the project shows a multicultural approach which also put lights on the very positive sides of migration. How cultures can build bridges and tear down walls. Caravan Next is in it self created on the union of differences. All partners are different and this dynamic creates not only one way to approach and engage people and our selves. 
 
 
 
·         ΜΒ: Τι σημαίνει για εσάς η αλληλεγγύη των Κοινοτήτων;
 
P.J: Όταν αναζητούμε προκλήσεις στην Ευρώπη και θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων μας παρέχεται  μια ειδική θέαση: εδώ δεν παίρνουμε μόνο τα κύρια θέµατα ή την προβολή των καταστάσεων, αλλά η ίδια  η διαδικασία γίνεται μια πράξη ανταλλαγής και κάθε συμμετέχων δίνει  ένα κομμάτι του εαυτού του στη δημιουργία. Οι νέες σχέσεις και οι διασυνδέσεις είναι εγκατεστημένες  στην καλλιτεχνική διαδικασία και τα άτομα από τις κοινότητες επιτυγχάνουν  νέες δεξιότητες, καθώς και να αποκτήσουν μια εικόνα στον ευρωπαϊκό βίο μέσα από νέες προοπτικές. Πιστεύω ότι οι κοινότητες είναι σημαντικές  και κτίζουν μια  κοινωνία,  και οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται σε επίπεδο Κοινότητας είναι ισχυρές. Αυτή η δύναμη θα αντικατοπτρίζεται στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα από τις επιμέρους εκδηλώσεις στο Caravan Next – μπορούμε να πούμε ότι αυτό  είναι ένα όφελος της αλληλεγγύης στις κοινότητες.
 
·         ΜΒ: What  does  it mean  for  you  the  solidarity of  the communities?
 
P.J: When we search for challenges in Europe and want to hear them from the voice of people, the local communities gives us a a special view: here we don’t only get the main subjects or view of situations, but the process itself becomes an act of exchange and each participants give a piece of themselves in the creation. New relations and connections are established and in the artistic process the individuals from communities achieve new skills as well as the artists gain an insight in European life from new perspectives. I believe that communities are important and building bricks of a society and the human relations created in a community are strong. This strength will be reflected in the artistic result of the individual events in Caravan Next – one can say it’s a benefit of the solidarity in communities. 
 
 
 
·         ΜΒ: Πώς  οραματίζεστε  την Ευρώπη του μέλλοντος;  Μπορεί το πρόγραμμα να επηρεάσει  το μέλλον της Ευρώπης; και σε τι επίπεδο?
 
P.J: Το Caravan Next δίνει μια εικόνα σε θέματα, στα προβλήματα και στις προκλήσεις της  Ευρώπης. Στόχος μας δεν είναι να δίνει λύση σε όλες  τις  ευρωπαϊκές  προκλήσεις αλλά στοχεύουμε σε δύο πράγματα: δίνοντας φωνή άμεσα στις τοπικές κοινότητες να μιλήσουν  και να  ξεδιπλώσουν την εμπειρία στο τι μπορεί να κάνει το Θέατρο και η τέχνη, κατά τη διαδικασία του να δίνει μορφή σε ανθρώπινες εμπειρίες, προβληματισμούς και θέματα της παρούσας ζωής στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο μια επικοινωνία των πραγματικών περιστατικών αλλά μια εμπειρία μέσω της τέχνης που σχηματίζεται από τα χέρια των ανθρώπων που παρουσιάζουν τα θέματα τους ζωή. Και επιπλέον ελπίζω ότι αυτό το έργο λειτουργεί σαν μια πολυμορφία στις κοινωνίες δίνοντας χρώμα στη ζωή όπως ως τα λουλούδια σε ένα πολύχρωμο βάζο.…
 
 
·         ΜΒ: How  you visualize the Europe of  the  future  throw this  program. Can the program effect this  future of Europe?and in  what level
 
P.J: Caravan Next gives an insight in issues, problems and challenges in Europe. We don’t aim on giving solution to all European challenges but we aim on two things: on giving voices directly to local communities to speak up and on unfolding the experience of what theatre and art can do in the process of giving form to human experiences, reflections and issues of the present life in Europe. It’s not only a communication of facts – its an experience via art formed by the hands of the people who present their life issues. And moreover I hope this project at as an eyeopener to how diversity in societies gives nuances to life like as the flowers in a colorful bucket of unity. …
 
 
 
 
 
 
Υ.Γ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια τους τον Αντώνη Διαμαντή και την Δέσποινα Πρατικάκη -Μπουμπάκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιμέλεια
Βαγγέλης Μπουμπάκης
 
24/82016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ